お札・お守りのご案内

1.厄除木札(初穂料 2,000)
2.八坂大麻(初穂料 500)
3.鬼門除札・方位除札(初穂料 1,000)
4.愛犬の御守り
いぬ御守り(初穂料 1,000)
5.厄除札(初穂料 800)
6.方位除守(初穂料 500)
7.元気守(初穂料 500)
8.肌身守(初穂料 800)
9.